شرکت زهرا در سال 1358 در کشور آلمان به ثبت رسید،و تاکنون شرکت زهرا توانسته است،با طرح ها و اختراعات خود به درجات بالایی برسد،که مورد توجه صنایع و مقامات آلمانی قرار گرفت،رله های زهرا برای جلوگیری از خسارات و حفاظت صنایع الکتروموتور-پمپ-و ترانسفورماتور در فشار ضعیف-متوسط و قوی طرح و محاسبه گردیده است.

)کنترل برکر و فیوز1

2)کنترل درجه حرارت

3)کنترل بالانس

4)کنترل استپ توقف کامل الکترو موتور

5)رله فرمان ستاره به مثلث

6)کنترل ثابت نگهداشتن جهت دوران پمپ و موتور

7)کنترل قطع مدار اصلی و تبدیل به مدار فرعی

8)کنترل تنظیم سطح مایعات

9)کنترل سطح آب جهت پر و خالی نمودن منابع مایعات

10)رله کنترل پمپ

 RPP 685و RPP 688)نشانگر قابل نصب روی تابلو مخصوص رله های 11
)12رله کنترل جریان نشتی

13)رله کنترل ایزولاسیون

14)رله هشدار دهنده

15)رله زمانی-تایم رله-و رله کمکی

16)رله کنترل افت و ولتاژ یک فاز و سه فاز

17)رله کنترل برگشت جریان

18)رله کنترل قطع و وصل برق شهر

19)کنترل فاز-تقارن-افت و ازدیار ولتاژ-آستیمری –جریان نشتی-درجه حرارت-سطح مایعات-کنترل ترانس ولتاژ

20)رله کنترل قطع کابل و فاز-و کنترل ترانس کوران از طریق کنترل جریان

21)رله کنترل قطع کابل و فاز- و کنترل ترانس کوران ولی با قدرت قطع بسیار سریع

22)رله کنترل پرس

23)رله کنترل ظریف فاکتور برق

)24رله کنترل کمبود و ازدیار گشتاور(نیروی متحرکه)

25)رله کنترل افت و ازدیاد ولتاژ

26)رله کنترل افت و ازدیاد جریان با منبع تغذیه و بدون منبع تغذیه

27)رله کنترل ترانسفور ماتور و پمپ و الکترو موتور

28)رله کنترل مدیریت انرژی الکتریکی

29)رله فرمان سیگنال

30)رله حفاظتی جهت هر نوع مصرف کننده با فرمان از دور

31)رله های پرایمری خطوط هوائی و ترانسفوماتور بدون منبع تغذیه

32)رله های دیفرانسیل

33)رله های دیستانس

34)ترانس کوران

35)ترانس کوران-کور بالانس

36)منحنی راه اندازی مصرف کننده ها

37)منحنی قطع رله های زهرا

 

 

Design By Masimo