MTL زیر مجموعه گروه تجاری CROUSE-HINDS می باشد.
MTL رهبر جهانی در محصولات طراحی شده برای استفاده در مکانهای خطرناک است که در آن احتمال محیط های قابل انفجار وجود دارد.
پیشرو و نو آوری در طراحی و تولید رله های Safely و رله های بریرهایEX می باشد. 
انواع بریرهای ضدانفجار شرکت MTL انگلستان شامل سری های MTL5000 و MTL 5500 و سری MTL 7700 و رله های safety ضد انفجار
این برند دارای EX-ISO 9001-CE استانداردهای می باشد.

Design By Masimo