مبتکران صنعت برنا، با پشتوانه سالها فعالیت وپشتکار در عرصه برق صنعتی واتوماسیون، در قالب شرکت مبتکران صنعت برنا با محوریت ارائه خدمات تخصصی  صنعت برق، اتوماسیون آغاز نمود.
تخصص ویژه مبتکران صنعت برنا:

رله های حفاظتی وایمنی تمامی برندها    SIEMENS , pilz , Telemecanique , DOLD , ABB

بریر ، زنربریر و ایزولاتورهای ضدانفجار تمامی برندها    MTL , PEPPERL+FUCHS ,GM , STAHL
  

Design By Masimo